Takläggare

I dagligt tal när man pratar om tak tänker man oftast på det arbete som en takläggare gör.
Då avser man det yttre taket som ska skydda från fuktangrepp samt utgöra en väsentlig del av fastighetens isolering.

En takläggare arbetar ofta på höga höjde, ibland många våningar upp. Arbetet kräver förmågan att klättra och arbeta i obekväma ställningar. Det utförs i nästan alla väder, så det gäller att vara tålig för kyla. Under vinterhalvåret är det oftast färre takarbeten på gång. Därför kombineras arbetet ofta med snöskottning och ishackning av tak. Detta arbete utförs särskilt i stadsmiljö där nedfallande istappar kan utgöra en stor fara för fotgängare som passerar fastigheten.

Den kompetens som behövs för yrket handlar om isolering, fuktspärrar och ytskikt av olika slag. Ytskikten kan bestå av takpapp, plåt eller tegelpannor i olika format. Ett kompetensområde som uppkommit under senare är inriktningen på gröna tak. Det handlar då om gräs av olika slag eller sedummattor. Här blir underarbetet och kringmontering av hängrännor m.m. ett specifikt kunskapsområde. Man tror att den trenden med gröna tak kommer att utvecklas med tanke på miljö och klimatfrågan. Vi behöver skapa miljöinslag som lockar till sig fjärilar och insekter som gynnar odlandet av frukter och bär.

Utbildning till takläggare finns inom gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram hos https://takläggarestockholmslän.se/ med inriktning Husbyggnad. Det programmet finns i nästan alla kommuner i Sverige. Det finns även alternativ inom vuxenutbildningen för den som vill ändra inriktning i yrkeslivet. Både Komvux och Yrkeshögskolan har olika erbjudanden. Det finns däremot inte i alla kommuner så en vuxen person som önskar utbilda sig får vara beredd på att byta bostadsort under utbildningstiden.

Innertakmontör

När det handlar om att montera tak av olika slag inne i fastigheten så är det inte längre takläggaren som efterfrågas utan innertakmontören.

Arbetet är mycket omväxlande eftersom det sker både i offentliga lokaler och i hemmiljö. Innertak kan bestå en mängd olika arbetsmaterial så kompetensområdet är brett. Kreativitet och problemlösning är viktiga egenskaper efter det gäller att ha kunskap om både isolering, akustik, döljande av rör samt att skapa estetiskt tilltalande ytor. Det innebär en hel del tunga lyft och att klättra på stegar och ställningar. Ofta arbetar man i par eller team så god samarbetsförmåga underlättar arbetet.

Till skillnad mot arbetet med yttertak så sker allt arbete inomhus och kan utföras året om. Det gör att innertakmontörens arbete inte är beroende av årstid och väderlek.

Utbildning till innertakmontör finns liksom takläggare inom gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Husbyggnad. Byggföretagen har även interna utbildningar för den som under gymnasietiden inriktade sig på en annan del än innertak. Det uppskattas av både byggföretagen och de enskilda hantverkana att det finns möjlighet att bygga på och bredda sin kompetens inom branschen.

Framtidsutsikter

De här båda yrkesgrupperna har stor möjlighet att få arbete efter avslutat utbildning. Pensionsavgångarna är stora och under perioder av högkonjunktur är det ett stort antal byggprojekt på gång runt om i landet. Därtill kommer alla renoveringsuppdrag på redan befintliga fastigheter.