Det är väldigt enkelt att börja med factoring. Metoden går ut på att du säljer vidare dina fakturor till ett kreditföretag som betalar dig en viss procent. Du får betalt direkt och din kund betalar istället till kreditföretaget. Det är alltså något som du måste upplysa din kund om. Första steget är att hitta ett kreditföretag som du är villig att samarbeta med. De kommer även att göra en kontroll på ditt företag för att säkerställa att du är kreditvänlig. 

 

Teckna ett avtal 

När du väl har beslutat dig för ett kreditföretag och blivit godkänd är nästa steg att teckna ett avtal tillsammans med dem. Här beslutar ni bland annat vilken procentsats som ska dras varje gång. Det är upp till dig att kolla om det finns några uppstartskostnader eller andra avgifter att ta hänsyn till när du binder dig till ett avtal. 

 

Välj hur många fakturor som ska säljas 

Nästa steg är att välja hur många fakturor till vill sälja. Du kan oftast välja att endast sälja en eller flera stycken. De flesta kreditbolag kräver inget minimibelopp så du behöver ta hänsyn till detta. Normalt så brukar du skicka in din originalfaktura till kreditbolaget via ett system som de har satt upp. Vissa vill annars att du mejlar dina fakturor till dem. Allt detta blir du självfallet upplyst om när du upprättar ditt avtal. 

 

Fakturan skickas till din slutkund 

När du har sålt din faktura till kreditföretaget kommer de att skicka den vidare till slutkunden. Då är det alltså kreditföretaget som tar över ansvaret. Ni måste komma överens om vad som sker om slutkunden inte betalar inom det uppsatta datumet. Är det du själv eller kreditföretaget som ska ansvara för att jaga in pengarna? Det ska alltid framgå på fakturan att den är skickad från kreditföretaget och vilket bankgiro pengarna ska betalas in till. 

 

Du får pengarna direkt 

Kreditföretaget kommer att betala in pengarna till ditt företagskonto så snart de har skickat vidare fakturan till kunden. Det betyder att du inte behöver vänta på att din kund ska betala fakturan. Vanligtvis får du pengarna inom en arbetsdag och behöver alltså inte vänta någon längre tid. Det är stor skillnad mot att behöva vänta upp till 60 dagar som annars är fallet. 

 

Öka likviditeten i ditt företag 

Som du hör finns det en stor fördel med att sälja dina fakturor. Du behöver aldrig mer gå i ovisshet om när din slutkund betalar och när du får in dina pengar. Det kan göra stor skillnad, speciellt om du driver ett mindre företag med små marginaler. Nu kan du vara säker på att du får in dina pengar strax efter du har skickat vidare fakturan till kreditföretaget. Det är något som företag inom flera branscher kan dra väldigt stor nytta av.